Teisėjavimo tikslai ir sąlygos, valdymo organai, teisėjų kategorijos

LMTS teisėjų teisėjavimo tikslai ir sąlygos:

  1. LMTS teisėjų teisėjavimo tikslai – kelti teisėjavimo lygį, paskatinti Muaythai bendruomenę aktyviau dalyvauti LMTS veikloje. Sukurti teisėjavimo bei teisėjų mokymų, atestavimo, kvalifikacijos kėlimo ir t.t. sistemą, siekiant įgyti teisę atstovauti Lietuvai tarptautiniu lygmeniu.
  2. LMTS teisėju gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ne jaunesnis kaip 25 metų amžiaus, pateikęs prašymą ir užpildęs elektroninę anketą bei turintis atitinkamą specialųjį teorinį ir praktinį pasirengimą.

Lietuvos MuayThai sąjungos teisėjų veiklą kuruoja teisėjų kolegija.
LMTS teisėjų kolegijos struktūra:

1. Teisėjų kolegijos pirmininkas:
Saulius Šeškevičius Saulius Šeškevičius
tel.: +370 686 94160
saulius.seskevicius@muaythai.lt
3. Teisėjų kolegijos nariai:
Mindaugas Sipavičius Robertas Šiuška Tomas Mačionis
Mindaugas Sipavičius Robertas Šiuška Tomas Mačionis

LMTS teisėjų kategorijos:

  1. Teisėjo praktikanto kategorija;
  2. Teisėjo kategorija;
  3. Nacionalinė teisėjo kategorija;
  4. Tarptautinė europos (EMF) teisėjo kategorija;
  5. Tarptautinė pasaulinė (IFMA) teisėjo kategorija.