Lietuvos Muay Thai Sąjungos šventinis sveikinimas

Gerbiamieji sportininkai, treneriai, Muay Thai mylėtojai,

 

Sakoma, kad yra metas siekti naujų tikslų ir yra metas juos apmąstyti. Didžiųjų metų švenčių išvakarės yra puiki proga kiekvienam iš mūsų stabtelėti, apžvelgti praėjusius metus, kad ateinančiaisiais išdrįstume būti kitokie

Šventos Kalėdos vėl sukviečia mus į namus, į šeimas, kur esame telkiami bendrų išgyvenimų, bendros vilties. Būtent šeima yra tvirčiausias mūsų gyvenimo ir bendros ateities pamatas. Visi kartu esame didelės Muay Thai šeimos dalis, todėl būkime vieninga šeima, jauskime atsakomybę vieni už kitus, linkėkime vieni kitiems stiprybės ir sėkmės.

Tegul Jūsų laimėjimai ir Jūsų nesėkmės Jus grūdina bei stiprina. Sportas – tai ne vien fizinė jėga, bet ir stiprus charakteris, mokėjimas išlikti tvirtam tada, kai ateina pačios sunkiausios, skaudžiausios minutės. Nepalūžkite ištikti nesėkmių, mokėkite jas ištverti, mokėkite iš jų pasimokyti. Pasikliaukite savo galiomis – pasitikėjimas anksčiau ar vėliau atveda į pergales ir ringe, ir gyvenime.

Nuoširdžiai linkime, kad ateinantys metai atneštų sportinės sėkmės ir daug laimėjimų kiekvienam iš Jūsų, daug džiaugsmo Jūsų artimiesiems ir treneriams. Mūsų bendruomenė – puikiai patirtį ir jaunystę, kūno ir dvasios galią derinanti bendrija.  Tikime, kad dar ne vienas garbingas trofėjus ateityje bus parvežtas į Lietuvą. Tam turime puikių rezervų ir visas galimybes tęsti tai, kas iš tikrųjų verta tąsos.

Iš visos širdies sveikiname kiekvieną iš Jūsų Šventų Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų proga, sveikiname Jūsų šeimas ir artimuosius. Jaukumo ir gerovės Jūsų namams, laimės, santaros ir ramybės šventinį Šv. Kalėdų vakarą ir visais ateinančiais metais.

Lietuvos Muay Thai Sąjungos
Vykdomojo komiteto vardu,
Prezidentas
Dr. Nerijus Žukas