Metinis visuotinis Lietuvos Muaythai Sąjungos narių susirinkimas

Gerbiami Lietuvos Muaythai sąjungos nariai,

Pranešame, kad 2014 m. Gruodžio mėn. 20 d. 14 val. 00 min. įvyks metinis visuotinis Lietuvos Muaythai Sąjungos narių susirinkimas.
Dalyvių registracijos pradžia 13 val. 30 min.

Susirinkimo vieta:
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius.
Didžioji salė (pirmas aukštas)

Lietuvos Muaythai Sąjungos narių metinio visuotinio susirinkimo trumpa dienotvarkė:

I.   LIETUVOS MUAYTHAI SĄJUNGOS GENERALINIO SEKRETORIAUS METINĖ ATASKAITA.
II.  LIETUVOS MUAYTHAI SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ PRISTATYMAS APIE ARTIMIAUSIUS DARBUS, VIZIJAS IR PERSPEKTYVAS ATEINANTIEMS METAMS.
III. LIETUVOS MUAYTHAI SĄJUNGOS NARIŲ PAGERBIMAS UŽ NUOPELNUS SPORTO ŠAKAI.
IV. LIETUVOS MUAYTHAI SĄJUNGOS NARIŲ IŠKELTŲ KLAUSIMŲ APTARIMAS.

Svarbu:
Prašome kiekvieną Lietuvos Muaythai sąjungos nario atstovą su savimi turėti:

1. LMTS nario galiojantį juridinio vieneto registracijos pažymėjimą.
2. LMTS nario galiojančius juridinio vieneto įstatus.
3. LMTS nario juridinio vieneto spaudą.
4. tam atvejui jei LMTS nario delegatas negalėtų dalyvauti konferencijoje prašome iš anksto raštu, iki 2014.12.15 nurodyti, įgalioto asmens vardą ir pavardę. Įgaliotas asmuo į konferenciją turi pristatyti laisvos formos įgaliojimą pagal ant LMTS nario juridinio vieneto firminio blanko.

Prašome iš anksto, iki 2014 m. Gruodžio  mėn. 13 d., raštu pateikti savo  rūpimus klausimus.

Visais tecniniais klausimais susijusiais su susirinkimu ir dėl papildomos informacijos prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Neringa Lenčiauskaitė
Lietuvos Muaythai Sąjungos
Sekretoriato Koordinatorė
e-mail: info@muaythai.lt
Tel.:    +37062026579

Po susirinkimo – kava ir užkandžiai.